CoBuilders is de intermediair in bouwkundig en technisch personeel. We brengen bouwkundige en technische specialisten & opdrachtgevers bij elkaar. We kennen de markt, de ontwikkelingen en de mensen. Gewapend met ons uitgebreide netwerk, onze regionale betrokkenheid en meer dan 20 jaar ervaring als intermediair in de Bouw & Civiele techniek. Bepalen waar je naartoe wilt in je carrière? Binnen CoBuilders gaan we graag met je om tafel, om je te adviseren & te begeleiden in je loopbaan.

Kennis & kunde

Kwalificaties en
Vaardigheden

• Afgeronde opleiding HBO Bouwkunde 
• Bij voorkeur minimaal vijf jaar relevante als projectleider
• Kennis van automatisering programma’s
• Integer, een plezierige persoonlijkheid met een no-nonsense hands-on mentaliteit

Hoe vul jij deze functie zo succesvol mogelijk in?

• Je zorgt voor een juiste verantwoording van ingekoch¬te materialen, diensten, materieel e.d. naar de pro¬jectadministratie
• Je zorgt voor een optimale inzet van medewerkers, materi¬eel en aanvoer van de benodigde materia¬len en hulpmat¬erialen.
• Je koopt in en streeft naar het optimum in kwaliteit, vei¬lig¬heid en prijs
• Je hebt de algehele leiding tijdens de planning, voor¬bereiding en uitvoering van de bouwprojecten
• Je organiseert, instrueert, controleert en bege¬leidt de uitvoerders en de uitvoe¬rende medewerkers
• Je voert een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoe¬ring uit.
• Bepalen en uitwerken van de meest effectieve en efficiënte uitvoeringsmethoden en zoeken naar alternatieven en innovaties
• Je zorgt voor een correcte administratie zoals urenver¬ant¬woor¬ding, mede ten behoeve van de facturering, de wet¬telijke-aanspra¬ke¬lijkheid en de bedrijfsad¬ministratie en re¬gis¬treert deze middels de daartoe bestemde formu¬lieren
• Je draagt zorg voor het opstellen en bewaken van de projectplanning
• Je draagt zorg voor het opstellen en bewaken van een (financiële) projectbewaking en rapport daaromtrent periodiek aan de directie
• Je houdt jezelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, producten en regelgeving
• Je draagt zorg voor optimale klanttevredenheid
• Je organiseert projectevaluaties en analyseert daarbij de bedrijfsvoering voor eventuele verbetering van de bedrijfsvoering en systemen.

Aanbod

Vertel ons wie je bent,
dan brengen wij je
waar je moet zijn

Vertel ons wie je bent, dan brengen wij je waar je moet zijn.
Bouwen aan je carrière? Dit is hoe we jou daarbij kunnen helpen.
Er bestaat de mogelijkheid om samen een assessment te doorlopen. Hierin kunnen we samen kijken waar je op dit moment staat in je carrière en waar je naartoe kan en wilt gaan.
Zullen we samen bouwen aan je carrière?

Jochem Heijnen
Interesse?
Telefoon 074-250 6000
Contactpersoon Jochem
06 16 720 113
jochem@cobuilders.nl
Soort dienstverband Detachering / Interim, Vast,
Solliciteer Contact mij