4 trends in de bouw en techniek

4 trends in de bouw en techniek

De bouwtechnische sector levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Hoewel we al een paar jaar veel horen over innovaties en verduurzaming, wordt de bouw vaak nog gezien als een traditionele en behoudende branche. Wat zijn de meest actuele trends die er spelen? Waar krijg je als speler binnen de sector mee te maken? Wij zetten de vier belangrijkste trends op een rij.

1.    Verduurzaming

De trend van verduurzaming zal zich blijven voortzetten. Er ligt een steeds grotere nadruk op circulair bouwen, het gebruik van ‘schone’ machines en milieuvriendelijke initiatieven. De komende tijd zal het gebruik van elektrische en waterstof aangedreven machines toenemen.

2.    Digitalisering

Investeringen in technologie in de bouw worden voortgezet. De afgelopen jaren heeft de sector zichzelf verder ontwikkeld door de omarming van nieuwe digitale instrumenten en diensten. Denk aan softwaresystemen, bouwinformatiemanagement (BIM) en het gebruik van slimme data. Steeds vaker worden bedrijfsonderdelen of interne processen vastgelegd in digitale dashboards en mobiele apps om taken te stroomlijnen en administratieve lasten te beperken.

3.    Standaardisering

Door het tekort aan woningen en geschoolde vakmensen in de bouw en techniek zien we een snelle ontwikkeling van de standaardisering van woningen en onderdelen daarvan. Prefab en modulair bouwen kunnen het tempo van bouwen aanzienlijk versnellen. Woningonderdelen worden in een fabriek al volledig voorbereid, zodat ze alleen nog maar op locatie in elkaar gezet hoeven te worden.

4.    Renovatie en transformatie

In lijn met de duurzaamheidsinitiatieven zien we ook meer focus op renovatie en transformatie. Het herbruiken en vernieuwen van gebouwen krijgt veel aandacht. Niet alleen om ze energiezuiniger en duurzamer te maken, ook omdat de functie van gebouwen verandert ten opzichte van jaren geleden. Zo worden steeds meer leegstaande kantoorpanden omgevormd tot appartementen om het woningtekort op te vangen.

 

In het veld van nieuwe technieken en werkwijzen is stilstaan geen optie. De markt vraagt om innovaties. Duurzame en slimme bouw is de toekomst en het einde van de kandidaten- en woningkrapte is nog niet in zicht. Dan kunnen we niets anders dan meebewegen met vernieuwingen en de kansen met beide handen aangrijpen.

Meer blogs en artikelen