Wat doet een KAM-professional in de bouw?

Wat doet een KAM-professional in de bouw?

KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. Je komt het ook wel tegen als QHSE (Quality, Health, Safety and Environment). Eén voor één elementen die cruciaal zijn binnen het bouwproces. Tegelijkertijd ook termen die zo breed zijn, dat je er misschien niet direct een voorstelling bij kunt maken. Wat doet een KAM-professional nou eigenlijk en wat betekent deze rol in de bouw?

Verantwoordelijkheden
In één zin: een KAM-professional is een stafmedewerker die verantwoordelijk is voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen een bedrijf. Een KAM-professional is ervoor verantwoordelijk dat een bedrijf volgens kwaliteitsstandaarden opereert en dat medewerkers hun werk veilig en met oog voor het milieu kunnen uitvoeren. In de praktijk betekent dit het vormgeven van het beleid van een organisatie, zodat het in lijn is met de eisen die de wetgeving op het vlak van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu stelt.

Werkzaamheden
Je kunt daarbij denken aan het organiseren van interne processen, zoals documentatie en archivering, het opstellen van Arbo-richtlijnen, het organiseren van kwaliteits- en veiligheidsbeleid en het coördineren van ISO-certificeringen en audits. Als KAM-professional heb je een adviserende en rapporterende rol richting de organisatie als het gaat om veiligheid en kwaliteit. Denk aan het voorstellen van verbeteractiviteiten en aanscherpen van beleid. Ook ben je het aanspreekpunt en creëer je draagvlak voor beleid rondom deze thema’s. Je bent dan ook goed op de hoogte van de wetgeving en actualiteiten die er spelen.

Organisaties
Vandaag de dag nemen veiligheids- en kwaliteitsthema’s bij de meeste organisaties een belangrijke rol in. Een KAM-professional kan aan de slag in alle branches en bij diverse organisaties. Ieder bedrijf heeft ermee te maken, maar de aard en de grootte van een organisatie zijn vaak bepalend voor de behoefte aan KAM-professionals. Bij kleine bedrijven is het vaak een neventaak, maar vanaf middelgrote bedrijven vervult een KAM-professional vaak een fulltime rol. Als er sprake is van veel bedrijfsrisico’s, zoals de bouw, heeft een KAM-professional een centrale rol in de organisatie. Bij grote bedrijven is er dan zelfs vaak een hele afdeling die zich ermee bezighoudt.

Rol in de organisatie
Een KAM-professional staat middenin de organisatie en heeft te maken met verschillende afdelingen. Hij legt verantwoording af aan de directie en ondersteunt collega’s die te maken hebben met het veiligheids- en kwaliteitsbeleid. Als kennisdrager en kartrekker is hij het aanspreekpunt binnen de organisatie. Het creëren van draagvlak en het meekrijgen van de organisatie zijn belangrijke elementen. Iets dat binnen de bouw soms een flinke uitdaging met een lange adem kan zijn. Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht zijn dus kwaliteiten waar een KAM-professional zeker over moet beschikken.

Achtergrond
Een KAM-professional krijgt binnen de bouwbranche te maken met een groot arsenaal aan veiligheidsthema’s. Denk aan certificeringen, kwaliteitsstandaarden, veiligheidsnormen, arbo- en milieuwetgeving. Een bouwbedrijf ligt op die thema’s onder een vergrootglas: het is een zichtbare sector en risico’s liggen op de loer. Met een algemene KAM-achtergrond kun je aan de slag in de bouwbranche. Dat betekent een mbo-4-opleiding in de bouw, civiele techniek of installatietechniek óf de hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK). Daarnaast verdiepen veel KAM-professionals zich met een vervolgopleiding, zoals Middelbare/Hogere Veiligheidskunde (MVK/HVK), preventiemedewerker of post-HBO KAM. Een achtergrond in de bouwsector is een voordeel, vanwege de bekendheid met actualiteiten en de bouwcultuur, maar het is geen harde eis. Het is misschien nog wel belangrijker dat je als persoon in de nuchtere wereld van de bouw past. Je moet je kunnen begeven in een cultuur waar iedereen over het algemeen van aanpakken weet en recht door zee is. Niet lullen, maar poetsen.

Meer blogs en artikelen