De urgentie van KAM binnen de bouw en techniek

De urgentie van KAM binnen de bouw en techniek

CoBuilders draait al meer dan 20 jaar mee in de wereld van de bouw, civiele- en installatietechniek. Eén van onze kenmerken is specialisatie. Focus aanbrengen in de dingen die we doen en de sectoren waar we ons op richten, zodat we daar volledige aandacht aan kunnen geven. Door onze ervaring en constante aanwezigheid in het netwerk, hebben we een scherp beeld van profielen in de bouw. We weten wat er speelt en houden zicht op ontwikkelingen.

Kwaliteit en veiligheid in de bouwbranche
Een interessante ontwikkeling die we zien is het specialisme van KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) binnen de bouwbranche. De bouwbranche ligt vanzelfsprekend onder een vergrootglas als het gaat om kwaliteit en veiligheid. Een belangrijke pijler die een cruciaal onderdeel is van het bouwproces. Met onder andere de komst van de Wkb (Wet kwaliteitsborging), en daarmee de grotere aansprakelijkheid van aannemers en installateurs, is de KAM-rol meer op het vizier gekomen van bouwbedrijven. Waar het voorheen meestal als taak werd belegd bij huidige medewerkers en het gezien werd als een ‘moetje’, zien bedrijven nu de noodzaak in van een goed georganiseerd kwaliteits- en veiligheidsbeleid. En daarmee met de rol van een interne KAM-specialist.

Draagvlak bij bedrijven
Onze collega Chenanja is zich de afgelopen jaren steeds meer in het KAM-specialisme gaan verdiepen. Ze ziet de urgentie op het gebied van KAM bij bouwbedrijven en daarmee dus ook kansen. “Er is een duidelijke verschuiving als het gaat om draagvlak voor KAM bij bedrijven. De directie is zich meer bewust van de urgentie en het belang van een interne KAM-specialist in het bedrijf. Deels komt dat doordat vastlegging van processen en documentatie steeds complexer wordt. Managementsystemen worden belangrijker. Er is dus echt iemand nodig die dit organiseert en bijhoudt.”

Cruciale bedrijfsonderdelen
Ook krijgt het KAM-specialisme een steeds centralere plek in de organisatie. ”Kwaliteit en veiligheid zijn cruciale onderdelen van het bedrijf. Het hangt nauw samen met de bedrijfsstrategie. Een KAM-specialist dient op alle fronten in de organisatie mee te denken. Vroeger werd er alleen iemand ingevlogen wanneer een situatie er om vroeg, maar nu wordt hij of zij structureel en vooraf al betrokken. Sterker nog, de directie laat zich adviseren als het gaat om kwaliteits- en veiligheidsthema’s.”

Beperkte kennis
“We zien die urgentie terug door de groei aan vacatures en aanvragen voor KAM-specialisten. Het krijgt prioriteit binnen de organisatie, maar de kennis over KAM is nog beperkt. Over welke kwaliteiten beschikt een goede KAM-specialist? En waar vind ik iemand met ervaring?” Chenanja heeft inmiddels een mooi netwerk van KAM-professionals opgebouwd. Een deel van hen komt uit andere bedrijfstakken, maar heeft affiniteit met de bouw of ziet de bouwwereld als een mooie vervolgstap. Juist omdat er nog veel verbeterslagen mogelijk zijn.

Onderscheidende waarde
Chenanja is ervan overtuigd dat een KAM-specialist een enorme aanwinst kan zijn voor veel bedrijven. ”Een objectief persoon die de organisatie op alle maatschappelijke thema’s spiegelt en toetst. Iets dat vandaag de dag van grote waarde is. Het resulteert niet alleen tot efficiëntere processen en dus tijd- en kostenbesparing, maar het beperkt ook risico’s. Daarmee voorkomt het hoge kosten en draagt het bij aan een veilige werkomgeving. En daar vloeit dan ook nog eens een versterking van het bedrijfsimago uit voort. Een goed georganiseerd kwaliteits- en veiligheidsbeleid leidt tot onderscheidend vermogen ten opzichte van anderen.”

Wil je eens sparren met Chenanja over KAM of ben je benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met haar op via chenanja@cobuilders.nl of 06-21329781.

Meer blogs en artikelen