De verschillende vormen van arbeidsbemiddeling

De verschillende vormen van arbeidsbemiddeling

Detachering, uitzenden, werving en selectie: termen uit de arbeidsbemiddeling waar je wellicht weleens van gehoord hebt, maar waarvan het verschil niet altijd even duidelijk is. Drie verschillende arbeidsvormen met ieder een eigen insteek. Wat houdt het precies in en wat onderscheidt ze? Wij leggen het je in dit artikel uit.

 

Detachering

In het geval van detachering zijn er drie partijen betrokken. Je bent in dienst van een detacheringsorganisatie, jouw werkgever, maar je gaat aan de slag bij een opdrachtgever. Dit zijn bedrijven waar de detacheringsorganisatie mee samenwerkt. Je komt bij de detacheringsorganisatie in dienst en ontvangt van hen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. De detacheringsorganisatie is verplicht om de belangrijkste arbeidsvoorwaarden overeen te laten komen met de uitgangspunten van de opdrachtgever waar je aan de slag gaat. Denk hierbij aan je salaris, je pensioen en je vrije dagen. Ook de inzet van een leaseauto behoort tot de mogelijkheden. Dat betekent dus dat je op de belangrijkste punten dezelfde zekerheden hebt als een baan waarbij je rechtstreeks in dienst bent bij een werkgever.

 

We lichten twee vormen van detachering uit, namelijk projectdetachering en de detavast-constructie. Projectdetachering betekent dat je in dienst komt voor een specifiek project, vaak van tijdelijke aard. Meestal met de insteek om meerdere kijkjes in diverse keukens te krijgen en je niet gelijk te binden aan één organisatie. Wanneer het project eindigt, gaat de detacheringsorganisatie op zoek naar een volgend project.

De detavast-constructie is een detacheringsovereenkomst met overname. Je krijgt dan een arbeidsovereenkomst voor een vaste positie bij een opdrachtgever en de intentie is dat je na de afgesproken periode wordt overgenomen door deze opdrachtgever. Het doel is dus dat je uiteindelijk rechtstreeks in dienst treedt. Vaak wordt een urenafspraak gemaakt wat betekent dat een medewerker een afgesproken aantal uur moet werken voordat hij of zij kan worden overgenomen. Het gaat daarbij nooit om tijdelijke, interim posities in het geval van bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziektevervanging. De intentie is een langdurig dienstverband voor een vaste positie.

 

Uitzenden

Uitzenden is een vorm die meer tijdelijk van aard is. Je wordt in dat geval ingehuurd door een derde partij, meestal voor tijdelijk en kortdurend werk. Dit gaat op basis van een uitzendovereenkomst voor een specifieke opdracht met meestal flexibele uren en een vaste einddatum. Dit uitzendcontract kent minder medewerkersrechten en een korte opzegtermijn, vaak korter dan een maand. Als de opdracht eindigt of je wordt ziek, dan stopt ook de overeenkomst met de uitzendorganisatie. In het geval van een uitzendcontract heb je dus minder zekerheden.

 

Werving en selectie

Bij werving en selectie kom je direct in dienst bij de organisatie waar je voor gaat werken en vervult een derde partij alleen het recruitmentproces. Deze derde partij wordt dus door de organisatie ingezet om een nieuwe medewerker te vinden voor een specifieke rol. Het sollicitatietraject doorloop je met de derde partij en daarna sluit je een contract met de opdrachtgever, vanaf dan jouw werkgever. De derde partij ontvangt een eenmalige fee van de werkgever voor de wervings- en selectie-inspanningen.

 

Kortom; drie arbeidsvormen waar drie partijen bij betrokken zijn, maar er op een verschillende manier vorm wordt gegeven aan de samenwerking. En daar hangen dan weer verschillende voordelen en zekerheden aan vast. In het vervolgartikel ‘De voordelen van werken via CoBuilders’ lees je wat de voordelen zijn van gedetacheerd worden door CoBuilders.

 

Meer blogs en artikelen