Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

30% van het totale energieverbruik wereldwijd wordt toegeschreven aan gebouwen en de bouwsector. Daarmee ligt er voor de bouw een enorme kans om positieve impact te maken. Duurzaam bouwen zorgt voor een ware revolutie. Hoog tijd om er eens dieper in te duiken.

Wat is duurzaam bouwen?

Kort gezegd gaat het om het optimaliseren van het bouwproces om de negatieve impact op mens en milieu te beperken. Een efficiënte planning en ontwerp dragen bij aan de mate van duurzaamheid van een bouwwerk.

 

Hoe kan een bouwwerk impact hebben op het milieu?

In elk onderdeel van de keten kunnen verschillende milieubedreigingen gevormd worden.

1. Rechtstreekse vernietiging van ecosystemen, bijvoorbeeld door houtkap

2. Afval-, water- en luchtvervuiling en het hoge energieverbruik dat nodig is voor de productie van bouwmaterialen

3. Erosie en afvloeiing op bouwlocaties die lokale waterwegen en flora kunnen beschadigen

4. Luchtvervuiling door het gebruik van zware machines die uitlaatgassen produceren

5. CO2-uitstoot door het vervoer van materialen en apparatuur over grote afstanden

6. Lekkages of andere ongelukken die zorgen voor een directe verontreiniging van grond, lucht en water

Wat zijn essentiële componenten van duurzaam bouwen?

Energie-efficiëntie – het gebruik van duurzame methodes tijdens de bouw- en gebruiksfase leidt tot minder benodigde energie.

Afvalvermindering – door een betere planning is het mogelijk om te bouwen zonder restmateriaal.

Waterverbruik – duurzame bouwtechnieken kunnen waterverspilling drastisch beperken en helpen overtollig water buiten gebouwen te beheren.

Bouwmaterialen met een lage impact – het gebruik van materialen die tijdens de fabricage minder afval produceren, in combinatie met een vermindering van de hoeveelheid afval ter plaatse, leidt tot een aanzienlijk kleinere impact.

Binnenluchtkwaliteit – het gebruik van specifieke afwerkmaterialen die weinig vluchtige organische stoffen (VOS) afgeven, zorgen voor een gezondere leefomgeving.

Impact van de locatie – door optimalisatie van de plaatsing van een bouwwerk op een locatie kan geprofiteerd worden van natuurlijk licht en passieve verwarming en verkoeling. Dit leidt tot een verlaging van het energieverbruik en vermindering van de kans op erosie, waterschade, etc.

 

Hoe kun je als bouwbedrijf verduurzamen?

Verduurzaming is geen korte termijn project. Als bedrijf moet je er bewust voor kiezen en het in de gehele organisatie gaan toepassen. Het is niet alleen onderdeel van de bedrijfsprocessen, maar ook van je dna. Het begint dan ook bij de interne bedrijfsvoering. Kijk kritisch naar wat er intern beter kan. Van papierloze archivering tot duurzame verlichting en waterbesparing. Blijf daarnaast op de hoogte van ontwikkelingen. Innovaties rondom duurzame technieken en materialen gaan snel. Bekijk welke verbeteringen relevant en haalbaar zijn voor je eigen bedrijf. Verdiep je vervolgens verder in de stappen die nodig zijn om te verduurzamen. Het zijn over het algemeen geen korte termijn acties die je binnen een paar weken afvinkt. Maak een plan voor de lange termijn, met stap voor stap verbeteringen.

 

De toekomst van duurzaam bouwen

De verwachting is dat de vraag naar duurzaam bouwen de komende jaren niet alleen zal toenemen, maar ook zal blijven veranderen. Slimme steden en geïntegreerde gebouwen hebben de toekomst. De toepassing van geavanceerde technologieën in gebouwen zal blijven toenemen. En daarmee ook de vraag naar betere en duurzame bouwmethoden.

Daarnaast zullen gebouwen in grotere mate aan duurzaamheidseisen moeten voldoen. Dat betekent een toename van nieuwe en strengere certificeringen in de komende jaren. Ook zal er steeds meer overlap komen in de nieuwbouw- en renovatiesector. Bestaande bouwwerken krijgen te maken met complexere renovaties. Nieuwbouw bij bestaande gebouwen is nodig als het gaat om duurzaamheidsoptimalisatie, maar ook om gebouwen te moderniseren. Tot slot zal de rol van big data alleen maar groter worden. In alle fasen van het bouwproces neemt het gebruik van data toe en zal het een cruciaal onderdeel van bouwprojecten vormen.

 

 

Bron: ACS

Meer blogs en artikelen