Grote werktrends en veranderingen

Grote werktrends en veranderingen

De arbeidsmarkt staat nooit stil. De invloed van economische golven, technologische ontwikkelingen en nieuwe generaties is groot. Zo is het iedere keer weer verrassend waar de arbeidsmarkt naar toe beweegt. En welke trends tijdelijk zijn of leiden tot blijvende veranderingen. In dit artikel lichten we vier grote werktrends en veranderingen uit die nu actueel zijn op de arbeidsmarkt.

1.     Robotisering van werk

Technologie neemt steeds meer werk over. De inzet van mensen wordt in diverse bedrijfsprocessen overbodig. Met name voor support, administratieve en logistieke werkzaamheden. Het bespaart aanzienlijk veel tijd en kosten. Daarmee verdwijnen ook bepaalde rollen of veranderen de taken van functies.

2.     Levenslang leren

Leren en ontwikkelen krijgt een steeds belangrijkere rol op de arbeidsmarkt. Het is een duidelijke werkwaarde geworden, want medewerkers anno nu willen niet stil blijven staan. De leerbehoefte is groot en dat zien we terug in verschillende leeftijdsgroepen. Omscholing komt steeds vaker voor en een studie op latere leeftijd is geen uitzondering meer. Organisaties gaan gelukkig in deze ontwikkeling mee. HR heeft inmiddels een centrale rol in een organisatie en persoonlijke ontwikkeling is een thema dat niet meer weg te denken is.

3.     Plaatsonafhankelijk werken

De coronaperiode heeft het thuiswerken noodgedwongen geïntroduceerd. Hoewel het eerst nog als een flinke uitdaging werd gezien, heeft het inmiddels voor een grote omslag gezorgd. Hybride werken en remote werken zijn de norm geworden. De faciliteiten om plaatsonafhankelijk te werken hebben een toevlucht genomen. Denk aan het digitaal vergaderen en werken ‘in the cloud’.

4.     Vergrijzing en verschuiving naar een nieuwe generatie

De babyboomgeneratie verlaat de komende jaren de arbeidsmarkt. Daarmee beleven we de top van de vergrijzing. Aan de andere kant zet generatie Z de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er een verjonging op de arbeidsmarkt komt. Deze jongere generaties brengen hun eigen werkmentaliteit en behoeftes mee en dat brengt verandering. Verandering waar werkgevers op zullen moeten inspelen.

Waarschijnlijk klinkt het herkenbaar en heb je er zelf ook al mee te maken in je werk. Bovenstaande trends zijn niet van tijdelijke aard en je zou er dus echt rekening mee moeten houden. Ze blijven de komende tijd actueel en de impact zal dus groot blijven.

Meer blogs en artikelen