Onze rol bij onboarding

Onze rol bij onboarding

Als werkgever is het organiseren van een goede onboarding een belangrijke taak. Een goede start is cruciaal voor een succesvolle landing van een nieuwe medewerker. Het zorgt er voor dat een medewerker zich snel thuis voelt, zelfstandig aan de slag kan en binding krijgt met het bedrijf en de collega’s.

 

Medewerkers die voor CoBuilders werken, gaan aan de slag bij één van onze opdrachtgevers. Ze stappen dus niet dagelijks ons kantoor binnen, maar werken op locatie. Je kunt je vast voorstellen dat de onboarding dan net wat anders is. En bovendien ook een ander doel dient. Een medewerker zou in ons geval een goede start moeten krijgen bij de opdrachtgever. En daar spelen wij een begeleidende rol in, op afstand.

 

In onze samenwerking met opdrachtgevers werken we over het algemeen met een detavast- constructie. Dat betekent dat de intentie altijd is dat een medewerker na de detacheringsperiode in vaste dienst overgaat naar de opdrachtgever. Meestal is dat na een jaar. Met dat uitgangspunt is het doel van de onboarding dus ook duidelijk: een medewerker goed laten landen binnen de organisatie waar ze gedetacheerd worden. Zodat ze na een jaar met een positief gevoel overstappen naar de opdrachtgever.

 

Dat klinkt wellicht nog wat vaag: een goede landing bij een opdrachtgever. Wat is dat dan? En wat is de rol van CoBuilders daarin? Wij zijn van mening dat we daar als tijdelijke werkgever een belangrijke verantwoordelijkheid in hebben. En dat zit hem dan met name in de voorbereiding en de omliggende zaken.

 

In de aanloop naar de eerste werkdag speelt er al veel. Voor een nieuwe medewerker is de nieuwe werkplek nog onbekend en dat kan voor spanning en onzekerheid zorgen. Het belang van communicatie is in deze fase groot. Contact houden, weten wat er speelt en bereikbaar zijn voor vragen. Wij laten niets aan het toeval over en zorgen ervoor dat we in contact blijven met een nieuwe medewerker. Soms duurt het nog een aantal weken tot de startdatum en dan bellen wij regelmatig even voor een update. Het maakt de drempel richting de eerste werkdag lager. En dat geeft een nieuwe medewerker weer een welkom gevoel.

 

De eerste werkdag is de eerste indruk en die moet dus goed zijn. Dat begint al bij de eerste stap over de drempel. Een nieuwe medewerker moet zich gelijk welkom voelen en een warme ontvangst krijgen. Wordt hij verwacht? Staat er iemand klaar om hem op te vangen? Is zijn werkplek ingericht? Ligt er een inwerkprogramma klaar? Zijn er kennismakingen ingepland met zijn nieuwe collega’s? Het klinkt voor de hand liggend, maar het is o zo cruciaal om van tevoren over deze vragen te hebben nagedacht. Vaak bespreken wij dit vooraf met een opdrachtgever. Puur als check of we denken wat uitgebreider mee. Het gaat erom dat er tijd wordt gestopt in de voorbereiding. Een nieuwe medewerker verdient oprechte aandacht. Het is al spannend genoeg om op een nieuwe werkplek te beginnen.

 

Op het vakinhoudelijke inwerktraject hebben wij minder invloed. Denk aan de kennismaking met bepaalde software en systemen en het leren kennen van de werkprocessen. Het verzorgen van een duidelijk inwerktraject ligt bij de opdrachtgever zelf. Wij stimuleren dit door er in de voorfase aandacht voor te vragen. Ook denken we steeds vaker met een opdrachtgever mee om het inwerktraject op een goede manier in te richten. Zo gebruiken we een onboarding checklist en denken we mee om onboarding activiteiten in kaart te brengen.

 

Als de medewerker is gestart, komt de onboarding wat meer in handen van de opdrachtgever te liggen. Wij zien het dan als onze taak om als sparringpartner op de achtergrond aanwezig te zijn. Er is regelmatig contact met een medewerker en opdrachtgever om te horen hoe het gaat en of er uitdagingen zijn. We denken mee bij strubbelingen, geven advies en treden op als bemiddelende partij. Dit wordt door onze medewerkers én opdrachtgevers als prettig ervaren, omdat een blik van buitenaf soms erg gewenst is. Door op een benaderbare manier, op afstand, aanwezig te zijn, hopen we zicht te houden op het wel en wee van medewerkers. Dat geeft ons de kans om op tijd in te springen of bij te sturen als het nodig is.

 

Kortom: met een goede onboarding maak je het verschil en daar hebben wij als tijdelijke werkgever een belangrijk aandeel in. Samen met onze opdrachtgevers hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is zaak het serieus te nemen en niet aan het toeval over te laten. Met als doel dat een medewerker succesvol landt in een organisatie. En uiteindelijk met een trots en verbonden gevoel de overstap maakt naar de opdrachtgever. Dan is onze taak als intermediair pas echt voltooid.

Meer blogs en artikelen