STEM: toekomst of hype?

STEM: toekomst of hype?

Wellicht heb je er al eens van gehoord: STEM-onderwijs. Een nieuwe onderwijsfilosofie die staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het richt zich op vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het opleiden van de nieuwste generatie. En niet zomaar tot willekeurige rollen, maar tot leiders en innovators voor het oplossen van complexe wereldproblemen.

 

Het grote doel is om werknemers van de toekomst klaar te stomen voor een carrière in de techniek. STEM wil jongeren voorzien van een solide fundament aan vaardigheden. Het leren van praktische vaardigheden, kritisch denken en problemen oplossen staat centraal. Leren door fouten te maken wordt gestimuleerd, net als ervaren en ontdekken. Kunst en creativiteit krijgen een groter aandeel in leerprocessen. Door creatief te denken ontstaan nieuwe werkwijzen en andere benaderingen, dat weer leidt tot innovatie. Lessen hebben bovendien een interactief karakter, waardoor leren leuker wordt. Een laagdrempelige manier om te ontdekken hoe leuk het is om met technologie te werken. Geen traditioneel onderwijs waar het reproduceren van kennis centraal staat, maar een modernere vorm waarbij het leerproces minstens zo belangrijk is als het resultaat.

 

Wereldwijd zien we al verschillende initiatieven terug rondom STEM-onderwijs. Zo worden er lesprogramma’s en buitenschoolse activiteiten uitgerold. In sommige landen wordt al geclaimd dat dankzij deze initiatieven het imago van de techniekbranche positief verandert en steeds meer meisjes voor een technische opleiding kiezen. Een belangrijke ontwikkeling, want de afgelopen jaren zagen we de belangstelling van studenten voor natuurwetenschappen, engineering en wiskunde aanzienlijk afnemen. Het tekort aan talent en vaardigheden op deze vlakken is al duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. Het is dus zaak dat de initiatieven leiden tot iets groters. Dat technologie en wetenschap de jongste generaties meer dan ooit gaan boeien. Hopelijk is STEM geen hype, maar een blijvende verandering in het onderwijs.

Meer blogs en artikelen