Werkwaarden als uitgangspunt voor een nieuwe baan

Werkwaarden als uitgangspunt voor een nieuwe baan

Persoonlijke waarden zijn belangrijk in het leven. Ze hebben invloed op de keuzes die je maakt en bepalen of je je goed voelt in situaties en omgevingen. Datzelfde geldt voor werkwaarden. Het is belangrijk dat jij je waarden terug kunt vinden in je werk. Het bepaalt namelijk grotendeels of je past binnen een organisatie en of je jezelf er thuis voelt.

 

Persoonlijke waarden en werkwaarden

Persoonlijke waarden zeggen alles over je identiteit. Ze vormen je tot de persoon die je bent en de voorkeuren die je hebt. Ze bepalen je prioriteiten, wat je doet, hoe je dat doet en waar je voor staat. Introverte mensen voelen zich over het algemeen goed in rustige, niet te massale omgevingen. Mensen die verbinding belangrijk vinden, hechten waarde aan persoonlijke contacten met anderen en zijn niet graag alleen. Persoonlijk waarden geven als het ware richting aan je leven, dus reden genoeg om er ook rekening mee te houden in je carrière. Ze bepalen immers je werkplezier. In de zoektocht naar een baan, is het dus belangrijk om stil te staan bij jouw werkwaarden. Wat vind jij belangrijk in je werk? Welke voorkeuren heb je? Heb je bijvoorbeeld behoefte aan duidelijke regels en procedures? Of ben je gelukkiger zonder veel sturing? Als een baan aansluit op jouw werkwaarden beïnvloedt dit op een positieve manier jouw motivatie en gevoel van voldoening.

 

Bedrijfscultuur is cruciaal

Een leuk takenpakket is geen garantie voor werkplezier. Daar is meer voor nodig. Het DNA van een organisatie en de bedrijfscultuur zijn minstens zo bepalend. De bedrijfscultuur is het geheel van normen en waarden dat op de werkvloer heerst. Die cultuur wordt voor een groot deel gevormd door de mensen die er werken. Daar moet je als nieuwe medewerker goed tussen passen. Je kan nog zo geschikt zijn voor een rol, als er geen match is op persoonlijk vlak, zal je obstakels tegenkomen. Als jij er andere opvattingen op na houdt of ergens anders voor staat dan je collega’s, zal dit schuring geven.

 

Iedere bedrijfscultuur is uniek

Net zoals ieder mens uniek is, geldt dit ook voor een bedrijfscultuur. Het is een combinatie van kenmerken die langzamerhand gecreëerd is door de bedrijfsvoering én de mensen die er werken. Toch zijn bedrijfsculturen wel onder te brengen in een bepaald type. Zo kan een bedrijf een hiërarchische cultuur hebben met een duidelijke organisatiestructuur en aansturing van bovenaf. Daartegenover staat een organisatie met veel vrijheid, weinig sturing en ruimte voor ondernemerschap. Een ander voorbeeld is de familiecultuur die in een organisatie kan heersen. Deze cultuur kenmerkt zich door nauw betrokken medewerkers, samenwerking in hechte teams en een grote focus op klantgerichtheid. Het tegenovergestelde is een organisatie die haar blik juist meer naar buiten heeft. Er heerst dan over het algemeen een meer individualistische cultuur met een focus op creativiteit en prestaties.

 

Inzicht krijgen in je werkwaarden

Het is dus van belang om tijdens je carrièrezoektocht je werkwaarden te bepalen. Ga vanuit jouw persoonlijke waarden op zoek naar bedrijven die bij je passen. Neem het in ieder geval mee als een belangrijk aspect bij de overweging. Kijk niet alleen naar de inhoud van een rol en de competenties die gevraagd worden, maar verdiep je ook in de bedrijfscultuur. Vraag hiernaar in kennismakingsgesprekken, probeer de sfeer op de werkvloer te proeven en deel vooral ook jouw werkwaarden. Samen kun je er dan achter komen of er op dat vlak een match is.

 

De verandering van werkwaarden op de arbeidsmarkt

Hoewel werkwaarden natuurlijk erg persoonlijk zijn, is er wel een trend te zien onder de huidige beroepsbevolking. We hebben in 2022 te maken met vier generaties op de Nederlandse arbeidsmarkt. Babyboomers (1940-1955), Generatie X (1955-1970), Generatie Y (1985-2000) en Generatie Z (2000-2016). Iedere generatie word gekenmerkt door een aantal duidelijk aanwezige werkwaarden. Door de vergrijzing verliezen de babyboomers terrein en daarmee verdwijnen in grotere mate waarden zoals vrijheid, zelfontplooiing en loyaliteit op de werkvloer. De komst van generatie X bracht waarden als nuchterheid, gedrevenheid en flexibiliteit. Zij willen zelf keuzes maken en vinden flexibiliteit in hun werk belangrijk. Zelf kunnen bepalen waar en wanneer er gewerkt wordt. De twee jongste generaties, Y (ook wel Millennials genoemd) en Z, zijn opgegroeid in de wereld van technologie. Zij streven naar de perfecte werk- en privé-balans. Persoonlijke ontwikkeling, onafhankelijkheid en flexibiliteit zijn kenmerkende waarden voor generatie Y. Zoveel mogelijk ervaring opdoen is voor hun belangrijker dan loyaliteit. Generatie Z heeft de werkwaarden multitasken, flexibiliteit, ecologisch bewustzijn en technologie bovenaan staan.

 

Competentiegerichte aanpak

Wij zijn er binnen CoBuilders van overtuigd dat werkwaarden cruciaal zijn om mee te nemen bij een nieuwe carrièrestap. Ze zijn bepalend voor het maken van een succesvolle match. Een persoonlijke klik kan gezien worden als een voorwaarde om je binnen een bedrijf op je plek te voelen. Sterker nog, het ontbreken van gedeelde werkwaarden is vaak een reden dat een medewerker niet langdurig bij een bedrijf blijft werken. Je kunt een rol nog zo leuk vinden of op papier capabel zijn voor een functie, als het qua werkwaarden botst op de werkvloer, is het op de lange termijn geen lang leven beschoren. Wij gaan daarom altijd uit van een persoonlijke en competentiegerichte aanpak. Het cv is geen heilige graal, we willen jouw verhaal horen. En daar horen jouw persoonlijke overtuigingen en waarden absoluut bij.

Ben je nog zoekende naar jouw werkwaarden? Heb je nog niet helemaal scherp wat jouw voorkeuren in een werkomgeving zijn? Dan helpen we je daar graag bij. De zoektocht naar een nieuwe baan begint pas als we jouw verhaal scherp hebben.

Meer blogs en artikelen