De juiste carrièrestap in een branche met duizend-en-een kansen

De juiste carrièrestap in een branche met duizend-en-een kansen

In april 2019 begon Chenanja bij CoBuilders. Ze kreeg carte blanche om de civiele tak op te zetten. Nu, vijf jaar later, staat er een stabiel team met een mooi netwerk van civiele opdrachtgevers en professionals. Het heeft haar een scherpe kijk op de civiele markt gebracht. Als vervolg op deel één, neemt ze je in dit tweede deel graag mee in de ontwikkelingen die ze ziet in de markt.

Wat speelt er op de civiele markt?

“De markt is al een aantal jaar enorm in beweging. Deels is dat inherent aan de branche, maar er zijn ook externe factoren die het aanjagen. Ik zie drie grote ontwikkelingen die veel invloed hebben op de vraag naar werk. Ten eerste de klimaatdoelstellingen die Nederland heeft gesteld in het Klimaatakkoord. Het doel is om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Dat heeft zich onder andere vertaald naar een enorme vraag naar verduurzaming van wegen, openbare ruimte, woningen en gebouwen. Civiele partijen spelen hierin een belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat een gebouw of stad aangelegd kan worden op nutsvoorzieningen en over een goede bereikbaarheid beschikt. Dat soort civiele projecten schieten als paddenstoelen uit de grond.
Daarnaast is er de woningbouwopgave. Aangejaagd door de overheid, als reactie op het woningtekort en de groeiende bevolking. Er worden veel extra woningen gebouwd, maar het gaat ook over de renovatie en verduurzaming van panden. Neem bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen. Er is een flinke verzwaring van het net noodzakelijk om dit op te kunnen vangen. Het gevolg in de markt? Netbeheerders en aannemers in de ondergrondse infra en leidingbouw hebben voor de komende tien jaar een goed gevulde orderportefeuille. Om aan de vraag te kunnen voldoen zijn er de afgelopen jaren ‘combinaties’ opgezet. Een combinatie is een samenwerkingsverband van nutsbedrijven en netbeheerders die werken uit een maatschappelijk belang. De infrastructurele werkzaamheden worden gebundeld en vanuit één centraal punt gecoördineerd. Voorbeelden hiervan zijn GROND’G, SION en CINH. Binnen deze combinaties levert CoBuilders een belangrijke landelijke bijdrage.
De derde ontwikkeling die ik zie is de grote opgave als het gaat om het beheer en onderhoud van kunstwerken en bruggen. In Nederland zijn er veel viaducten, bruggen, tunnels en sluizen na de tweede wereldoorlog gebouwd. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer én zwaarder verkeer. Nu, ruim vijftig jaar later, zijn ze toe aan onderhoud, vernieuwing of vervanging. Ook hier ligt voor de komende jaren een flinke hoeveelheid werk.”

Hoogtijdagen voor de civiele branche dus. Welke uitdagingen zie je voor de toekomst?

“Volgens mij ligt de grootste uitdaging in het onverwachte. We zijn in Nederland een kei in vooruitkijken, maar toch zijn er altijd zaken die niet te voorspellen zijn. De gevolgen van de Coronapandemie zijn daarvan een goed voorbeeld. Het thuiswerken kwam gedwongen in een stroomversnelling terecht. De verwachting was dat dit een blijvende verandering zou zijn. Er werd minder verkeer voorspeld. In de praktijk zien we het wegengebruik en files toch weer naar het oude niveau opschuiven. Dat bekent dat er meer onderhoud aan het wegennet nodig is. En met de bevolkingsgroei moeten we zelfs rekening houden met uitbreiding van infrastructuur en verbreding van wegen. De dynamiek van de civiele branche zal altijd blijven.”

Wat betekent dit voor je rol als adviseur binnen de arbeidsbemiddeling?

“Ik denk dat meebewegen in die snel veranderende markt cruciaal is. Toen ik begon in het vak was mijn rol een stuk platter. Ik bracht werkzoekenden en opdrachtgevers bij elkaar. Een soort leveranciersrol. Er was toen ook al sprake van een krappe arbeidsmarkt, maar niet zo extreem als nu. Bovendien zijn veel functies veranderd en worden er andere competenties gevraagd. Met de komst van AI worden taken meer geautomatiseerd. Digitale kennis en communicatieve vaardigheden zijn steeds belangrijker. Dat heeft absoluut gevolgen voor de rol van een arbeidsbemiddelaar. Het bij elkaar brengen van professionals en opdrachtgevers is niet meer genoeg. Er wordt meer van me verwacht. En dat is niet gek: de banen liggen voor het oprapen. Een technisch professional wordt van alle kanten benaderd. Zelfs als iemand niet eens op zoek is naar een baan. Mijn rol richt zich nu meer op de zoektocht naar een nieuwe baan. Het scherp krijgen daarvan. Om die reden hebben we binnen de dienstverlening van CoBuilders het KrachtKompas geïntroduceerd. Een digitaal assessment dat soft skills en persoonlijke voorkeuren in kaart brengt. Daarmee kan ik mijn eigen bevindingen en een persoonlijk advies onderbouwen. Een nieuwe baan zoeken is tegenwoordig geen grote opgave meer. De juiste carrièrerichting vinden wel. Ik help een professional daarom niet alleen aan een nieuwe baan, maar ik help iemand grip te krijgen op zijn carrière. De juiste carrièrestap te zetten. Een nieuwe baan is het uiteindelijke resultaat daarvan.”

 

Meer blogs en artikelen