Kentering op de arbeidsmarkt vraagt om andere koers

Kentering op de arbeidsmarkt vraagt om andere koers

In de afgelopen tien jaar heeft onze uitstraling een flinke ontwikkeling doorgemaakt. We gingen van rood en groen naar blauw en roze. Ons logo kreeg al twee keer een upgrade en er verscheen zelfs een slogan onder onze bedrijfsnaam. Zie het als meebewegen in een snel veranderende arbeidsmarkt. Iets dat we al jaren claimen te doen. Vorig jaar stonden we weer op zo’n punt. Het besef dat onze uitstraling niet meer als ‘van ons’ voelde. Sterker nog, dat ons verhaal niet meer paste bij wie we zijn. We zijn een andere koers gaan varen, maar dat stralen we nog niet uit. Het was tijd om dat wel te gaan doen. Kleur te bekennen. Een duidelijke koers in een passend jasje.

Die koers komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Die vloeit voort uit een kritische kijk naar onszelf én het speelveld waarin we ons begeven. In deel één van dit artikel deel ik, Bibi, marketeer bij CoBuilders, die inzichten. De drijvers van onze koers.

Tijden veranderen
Dat de economie fluctueert is een gegeven. De arbeidsmarkt golft daar passend omheen. Toch is er op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren meer gebeurd dan dat. Een structurele verandering. Een kentering op meerdere vlakken. Ten eerste overstijgt de arbeidsvraag het aanbod massaal. Er is te veel werk en er zijn te weinig mensen. Een situatie die niet simpel op te lossen is, omdat de toekomst een nog groter wordend tekort voorspelt. Ten tweede is de inhoud van werk veranderd. Door digitalisering zijn andere competenties nodig en sterven sommige functies zelfs uit. Ten derde hebben we te maken met de grote generatieverschuiving. Babyboomers verlaten de arbeidsmarkt en generatie Z neemt het stokje over. Over een paar jaar de dominerende groep op de arbeidsmarkt. Een doelgroep die flexibiliteit, parttime werken en zinvol werk belangrijk vindt. Het gevolg? Werkzoekenden hebben de regie in een wereld vol kansen.

Nieuwe kijk op werk
Die veranderde markt vraagt om een andere aanpak. Het is tijd om anders te kijken naar werk. De zoektocht naar een nieuwe baan wordt nog vaak traditiegetrouw aangevlogen: wat kan ik? Opleiding en achtergrond zijn het uitgangspunt. Die aanpak vinden wij achterhaald. Hoe kan iemand tot bloei komen in een baan als je slechts kijkt naar wat diegene al kan? Het beperkt het zicht op kansen. Een cv is slechts het topje van de ijsberg. Bovendien gaat het er niet om of iemand past binnen een functie. Nee, het gaat er juist om of een functie en organisatie passen bij die persoon. Dat vraagt om een andere denkwijze. Een ander perspectief. Kijken naar wat iemand in zich heeft en niet naar wat iemand al kan. Het onontdekt potentieel.

Op zoek naar meerwaarde
Jaren geleden maakten we als intermediair verschil met een mooi vacatureaanbod. Een platte benadering. Het bemiddelen tussen een werkzoekende en werkgever was de kern van onze dienstverlening. In deze tijd is dat simpelweg niet meer voldoende. De verwachtingen liggen hoger. Als intermediair ben je alleen interessant als je daadwerkelijk een meerwaarde kunt bieden. Bijvoorbeeld door een werkzoekende richting te geven, inzicht in onontdekt potentieel te bieden of onverwachte kansen te creëren. Een intermediair heeft geen leveranciersrol meer, maar is sparringpartner, adviseur en carrièrepartner in één.

Confrontatie en een kritische blik
Die verdiepende relatie geldt ook binnen de samenwerking met organisaties. De connectie tussen een werkgever en intermediair is veel belangrijker geworden. We moeten samen op zoek naar een haalbare oplossing voor een capaciteitsprobleem. Die oplossing ligt niet meer voor de hand. Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Wij bieden meer, maar dat verwachten we ook van organisaties met wie we werken. We dagen uit om de vertrouwde aanpak los te laten. Met een kritische blik naar je eigen organisatie te kijken. Wat is een realistische manier van zoeken? Welke criteria kun je laten vallen? En waarom ben jij de organisatie waar iemand voor moet kiezen? Confrontatie leidt tot vooruitgang.

Tijd voor een ander geluid
Wij streven ernaar de traditionele aanpak van detachering te doorbreken. Het is tijd om een ander geluid te laten horen. Een vacature vinden of vervullen is niet langer het doel, maar het resultaat. Niet voor de korte klappen gaan, maar voor samenwerkingen met wederzijds commitment. Écht investeren in elkaar. Dat is waar de markt behoefte aan heeft. Toch zien we dat om ons heen nog maar nauwelijks gebeuren. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier een wezenlijke bijdrage aan carrières kunnen geven. En aan de bouw- en technieksector.

Hoe we dat bij CoBuilders doen? Een terechte vraag die ik graag in deel twee van dit artikel toelicht.

 

Meer blogs en artikelen